www.luode.net Mätningstjänster Försäljning av instrument Kontakter Datatjänst Meny

Logga in på datatjänst

Login:
Lösenord:

24h teknisk support:

+358 50 532 0566

Aktuellt

Nya egenskaper:

Tidsskalan kan ändras med knapparna ovanför grafen. Det kan ta lite längre tid för årsdatat att laddas.

Tid och värde visas då kursorn förs ovanpå en datapunkt.

En variabel kan döljas i grafen genom att klicka på dess teckenförklaring under grafen.